Afke neemt waar, traint & vervoert

Afke van der Vliet is een medisch zorgprofessional, die als Physician Assistant taken overneemt van de medisch specialist of de huisarts. Ze verzorgt trainingen en bijscholingen voor medisch personeel en ondersteunt bij wereldwijde medische begeleiding en repatriëring.

Werkgebieden

De werkgebieden waarbinnen Afke inzetbaar is zijn heel divers. Een kleine greep uit de collectie van deze zorgprofessional...

Waarneming

Afke neemt waar op locatie en neemt hierbij als Physician Assistant taken over van de medisch specialist of de huisarts. 

Training

Afke verzorgt als Physician Assistant trainingen en bijscholingen voor medisch personeel zodat het team weer volledig vakbekwaam is en vakbekwaam blijft!

Repatriëring

Afke ondersteunt bij wereldwijde medische begeleiding en repatriëring en zorgt ervoor dat de patiënt weer veilig thuis in Nederland komt.

Evenementen

Afke is ook inzetbaar tijdens evenementen waarbij een medisch team aanwezig dient te zijn. 

Physician Assistant

Wat is dat eigenlijk?
Steeds meer medisch specialisten en huisartsen maken gebruik van deze ervaren professionals die speciaal zijn opgeleid om vaak voorkomende taken van artsen over te nemen. De Physician Assistant werd in 2000 vanuit een Amerikaans model in Nederland geïntroduceerd. Een Physician Assistant biedt zelfstandig geneeskundige zorg, in samenwerkingsverband met de medisch specialist of de huisarts.

Juridisch

Bevoegdheid en aansprakelijkheid
Met ingang van 1 januari 2012 is de wettelijke bevoegdheid en aansprakelijkheid van de Physician Assistant geregeld in artikel 36A in de Wet BIG en een bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur.

Kwaliteit

Geborgd in het Kwaliteitsregister
De kwaliteit van de Physician Assistant in Nederland is geborgd in het Kwaliteitsregister van de NAPA. Dit register is openbaar, waardoor bijvoorbeeld apothekers kunnen controleren of een Physician Assistant bevoegd is om medicatie voor te schrijven.

Specialisaties

De specialisaties van Afke vormen een mooi pallet. Een korte samenvatting van deze zorgprofessional.

Traumatologie

Afke is ooit begonnen als fysiotherapeut. Daar heeft ze veel kennis opgedaan over het houdings- en bewegingsapparaat. Daarna is ze werkzaam geweest in de medische industrie als trauma consultant, waarbij ze veel operaties heeft bijgewoond en geassisteerd, trainingen heeft gegeven aan operatiepersoneel en medisch specialisten. 

Cardiologie

Afke heeft haar opleiding tot Physician Assistant binnen de Cardiologie succesvol doorlopen. Haar aandachtsgebied ligt daar met name op de cardioversies, ablaties, pacemakers en ICD's. 

Oogheelkunde

Afke is binnen de oogheelkunde inzetbaar om de Intra Vitreale Injecties te geven, zij heeft in het MST meer dan 4500 IVI's gedaan. 

Huisartsengeneeskunde

Afke is binnen de huisartsenzorg breed inzetbaar. Met alle dagelijkse klachten kun je bij haar terecht. Ook doet ze kleine chirurgische ingrepen, hecht wonden en plaatst spiraaltjes. 

Huisartsenspoedzorg

Afke is werkzaam binnen de huisartsenspoedzorg, op de huisartsenpost in Deventer. Daar is ze ook breed inzetbaar en ziet U2 t/m U5 patiënten. 

Bedrijfsgeneeskunde

Afke is als bedrijfsgeneeskundige werkzaam binnen de arbo dienstverlening.

Physician Assistant

Wil jij ook waarnemen?
Ben jij Physician Assistant en wil je meewerken in het medische netwerk van Afke Neemt Waar. Stuur dan een e-mail met je volledige Curriculum Vitae en een bijzonder leuke motivatie. Vergeet vooral niet te vermelden waarom jij de meest geschikte kandidaat bent en waarom jij dit werk het leukste werk van de wereld vindt.